Standart Checkup Paketi İçeriği

KANSER ve TÜMÖR TARAMA TESTLER;

CEA:Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir.Genel kanser tarama testidir.

PSA-Prostat Spesifik Antijeni PSA Total:45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir.


ROMATİZMA ANALİZLERİ;

ASO:Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.

cRP (C-Reaktif Protein):cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.

RF(Romatoid Faktör):Romatoid artirit tanısında kullanılır.CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLAR;

Anti HIV 1+2:HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.

HBsAg:HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.

Anti-HBs:Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.

KANSIZLIK TARAMASI;

Hemogram(18 parametre):Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar.Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.


LİPİD (YAĞ) PROFİLİ;

Total Lipid:Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler.Kolesterol ve Trigliseridlerden oluşur.

Kolesterol Total:Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.

Kolesterol HDL (İyi Kolesterol):Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.

Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol):LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.

Kolesterol VLDL (Low Kolesterol):VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.

Trigliserid (Kan Yağları):Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.


BİYOKİMYA TAHLİLLERİ;

Sedimentasyon:Sedimantasyon ;İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.

Kan Şekeri (Glukoz) :Şeker hastalığı tanısı, diyabet hastalıkları. Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.

Üre:Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.

Tam İdrar Anlizi:Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.

SGOT (AST):SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.

SGPT (ALT):SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.

Gama Glutamil Transferaz (GGT):GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte dah yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.


GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ;

Akciğer Filmi (Grafisi):Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.

EKG (Elektrokardiografi):EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları, kalp krizi teşhisi.

Tüm Batın Ultrasonu (USG):Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları, böbrekler, pankreas, üriner sistem, yumurtalıklar, mesane, prostat v.s. Kum, taş kist gibi oluşumların teşhisi.

Jinekolojik Ultrason (USG):Kadınlarda rahim ve yumurtalıklarda kist ve kanser taraması.

Troid Ultrasonu (USG) :Troid bezi ultrasonu, guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.

Meme Görüntülemesi:Meme USG Meme hastalıkları ve memelerde oluşabilecek kist ve tümörlerin belirlenmesi.


SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;

Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ve reçete Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır. (İsteğe Bağlıdır)

Laboratuar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.
Gold Checkup Paketi İçeriği

KALP KRİZİ VE FELÇ GEÇİRME RİSKİ;

MPO (miyeloperoksidaz):Kalp krizi geçirme ve felç inme riski belirleyici test.

NOT:Bu test Türkiye' de ilk defa merkezimiz tarafından çalışılmaktadır.


KANSER ve TÜMÖR TARAMA TESTLER;

CEA:Kolon,rektum,akciğer,meme,karaciğer,pankreas,prostat,mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir.Genel kanser tarama testidir.

CA 125:Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir.Yumurtalık Kanser tanısı ve bazı kanserleri belirler.

PSA-Prostat Spesifik Antijeni PSA Total:45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir.

Bölgesel Ultrason:Meme kanserleri, troid ve boyun bölgesi kanserleri, batın içi organ timörleri, prostat kanserleri, rahim ve yumurtalık kanserleri, lenfoma ve kan kanseri taraması.


ROMATİZMA ANALİZLERİ;

ASO:Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.

cRP (C-Reaktif Protein):cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.

RF(Romatoid Faktör):Romatoid artirit tanısında kullanılır.

Kalsiyum (CA):Kemik erimesi testi


CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLAR;

Anti HIV 1+2:HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.

HBsAg:HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.

Anti-HBs:Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.

Anti-HCV:Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.


KANSIZLIK TARAMASI;

Hemogram(18 parametre):Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar.Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.


LİPİD (YAĞ)PROFİLİ;

Total Lipid:Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler.Kolesterol ve Trigliseridlerden oluşur.

Kolesterol Total:Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.

Kolesterol HDL (İyi Kolesterol):Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.

Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol):LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.

Kolesterol VLDL (Low Kolesterol):VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.

Trigliserid (Kan Yağları):Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.


BİYOKİMYA TAHLİLLERİ;

Sedimentasyon:Sedimantasyon ;İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.

Kan Şekeri(Glukoz):Glukoz ;Şeker hastalığı tanısı,diyabet hastalıkları.Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.

Üre:Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.

Tam İdrar Anlizi:Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.

SGOT (AST):SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.

SGPT (ALT):SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.

Gama Glutamil Transferaz (GGT):GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte dah yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.


MİDE VE BAĞIRSAKLARDA ÜLSER VE KANSER TARAMASI;

HPSA(Helicobacter pylori):HPsA ;Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.

CA 19.9Mide, bağırsaklar, safra kesesi ve pankreas kanserleri tarama testi (Risk durumlarında çalışılacaktır.)

Gaitada Gizli Kan(GGK):GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.( İsteğe bağlı )


GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ;

Akciğer Filmi(Grafisi):Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.

EKG(Elektrokardiografi):EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.

Tüm Batın Ultrasonu (USG):Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.

Jinekolojik Ultrason (USG):Kadınlarda rahim ve yumurtalıklarda kist ve kanser taraması.

Troid Ultrasonu (USG):Troid bezi ultrasonu ,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.

Meme Görüntülemesi:Meme USG Meme hastalıkları ve memelerde oluşabilecek kist ve tümörlerin belirlenmesi.


SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;

Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ,ve reçete .() Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır.İsteğe Bağlıdır.

Kardiyoloji Muayenesi:Kardiyoloji (Kalp Hastalıkları) uzmanı tarafından muayene ve reçetelendirme.

Laboratuvar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.

Vip Checkup Paketi İçeriği

KALP KRİZİ VE FELÇ GEÇİRME RİSKİ;

MPO (miyeloperoksidaz):Kalp krizi geçirme ve felç inme riski belirleyici test.

NOT:Bu test Türkiye' de ilk defa merkezimiz tarafından çalışılmaktadır.


KANSER ve TÜMÖR TARAMA TESTLER;

CEA:Kolon,rektum,akciğer,meme,karaciğer,pankreas,prostat,mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir.Genel kanser tarama testidir.

CA 19-9:Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb.) ve diğer adenokarsinomlarda düzeyi artabilir.

Bölgesel Ultrason:Meme kanserleri, troid ve boyun bölgesi kanserleri, batın içi organ timörleri, prostat kanserleri, rahim ve yumurtalık kanserleri, lenfoma ve kan kanseri taraması.

PSA-Prostat Spesifik Antijeni PSA Total:45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir.


ROMATİZMA ANALİZLERİ;

ASO:Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.

cRP (C-Reaktif Protein):cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.

RF(Romatoid Faktör):Romatoid artirit tanısında kullanılır.

Kalsiyum (CA):Kemik erimesi testi:


CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLAR;

Anti HIV 1+2:HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.

HBsAg:HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.

Anti-HBs:Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.

Anti-HCV:Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.


KANSIZLIK TARAMASI;

Hemogram(18 parametre):Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar.Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.

Demir(Fe):Anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.Demir eksikliğini veya fazlalığını belirler.

Demir Bağlama(Fe B):Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir.Demir ile beraber değerlendirilir.


ALLERJİ TESTLERİ;

Total IgE:Vücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye allerjimiz olup olmadığını gösterir.


LİPİD (YAĞ)PROFİLİ;

Total Lipid:Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler.Kolesterol ve Trigliseridlerden oluşur.

Kolesterol Total:Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.

Kolesterol HDL (İyi Kolesterol):Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.

Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol):LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.

Kolesterol VLDL (Low Kolesterol):VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.

Trigliserid (Kan Yağları):Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.


BİYOKİMYA TAHLİLLERİ;

Sodyum (Na):Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önmlidir.

Potasyum (K):Potasyum;hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.

Klorür (Cl):Susuzluk, Cushing sendromu, Diabetes İnsipitus, respiratuar alkalozis, metabolik asidoz (uzun süren ishal sonucu) ve bazı böbrek yetmezliğinde artabilir.Asit baz ve elektrolit dengesi.

Albumin:Albumin; Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.

Sedimentasyon:İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.

Kan Şekeri(Glukoz):Şeker hastalığı tanısı,diyabet hastalıkları.Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.

Üre:Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.

Tam İdrar Anlizi:Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.

SGOT (AST):SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.

SGPT (ALT):SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.

Gama Glutamil Transferaz (GGT):GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte dah yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.


MİDE VE BAĞIRSAKLARDA ÜLSER VE KANSER TARAMASI;

HPSA(Helicobacter pylori):HPsA ;Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.

CA 19.9:Mide, bağırsaklar, safra kesesi ve pankreas kanserleri tarama testi (Risk durumlarında çalışılacaktır.)

Gaitada Gizli Kan(GGK):GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.( İsteğe bağlı )


GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ;

Akciğer Filmi(Grafisi):Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.

EKG(Elektrokardiografi):EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.

Tüm Batın Ultrasonu (USG):Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.

Jinekolojik Ultrason (USG):Kadınlarda rahim ve yumurtalıklarda kist ve kanser taraması.

Troid Ultrasonu (USG):Troid bezi ultrasonu ,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.

Meme Görüntülemesi:Meme USG Meme hastalıkları ve memelerde oluşabilecek kist ve tümörlerin belirlenmesi.


SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;

Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ,ve reçete .() Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır.İsteğe Bağlıdır.

Kardiyoloji Muayenesi:Kardiyoloji (Kalp Hastalıkları) uzmanı tarafından muayene ve reçetelendirme.

Laboratuvar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.

Çocuk Checkup Paketi İçeriği

Çocuklar İçin Check Up Önemlidir.

Çocuklara belli dönemlerde yaptırılan Check Up ile hastalıkların bir adım önüne geçilir ve erken tanı ile tedavisinde kolaylık sağlanır. Check up ile çocuğunuzun sağlığını, büyümesini ve gelişmesini daha iyi anlamanız mümkündür. Çocuklar için her yıl düzenli olarak yapılması gereken tahlil ve tetkikler check up içeriğimizde mevcuttur.


Doktor Muayenesi:Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılır.

Hemogram:18 Parametre Tam Kan Sayımı.

Gaita mikroskopisi:Dışkıda parazit tayini.

TİT:Tam idrar tahlili.

HbsAg, AntiHbs, Anti-HAV:Hepatit A ve B taraması.

Yaş- Boy- Kilo Kontrolü:Yaş, boy ve kilo değerlerinin birbirlerine olan orantılarının incelenmesi.

AKŞ:Açlık Kan Şekerinin ölçülmesi.

ÜRE:Böbrek Fonksiyon Testi.

Total IgE:Alerji Testi.

PA Akciğer Grafisi:Göğüs hastalıkları temel tanı aracıdır.

Tüm Batın Ultrasonu:Vücut iç organlarının incelenmesi.

SGOT, SGPT:Karaciğer hastalıkları tanısı

T. Biluribinler:Sarılık hastalıkları

Sedimentasyon:İltahabi hastalıklar

ASO, CRP, RF:Romatizma hastalıklar tanısı

Troid Ultrasonu:Guatr ve hipotroid taraması.
Check Up Nedir?
Check Up Bilgi Formu
Check Up Randevu
Sıkça Sorulan Sorular
Fotoğraf Galerisi
Copyright © 2010 Check Up Medika | Check Up | CheckUp |